Tematy z forum
» Warsztaty survivalow
» Marsze kondycyjne.
» Wyjazd Bełchatów
» kultura
» Zajecia 18.06.10
» Ciekawostka
» Zajęcia piątek
» Nowy dział na stron
» Zadania dla osób fu
» Ćwiczenia taktyczne
Linki
Komenda Główna
Strzelecki Portal Szkoleniowy

ZS "Strzelec" OSW JS 1008 Elbląg http://js1008.pl

O Związku

Józef Piłsudski

Trzy wymienione poniżej cytaty ze statutu Związku najprościej określają jego charakter.

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza [...] jest patriotycznym stowarzyszeniem młodzieży polskiej - kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Art. 1, Statut ZS "Strzelec" OSW

"Celem Związku jest:

1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania
2. wychowanie obywatelskie członków , oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i
Pierwszego Komendanta Głównego Związku Józefa Piłsudskiego , ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim 3. przygotowanie młodzieży do służby wojskowej i obrony cywilnej
4. wychowanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg , Honor , Ojczyzna
5. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej
6. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole"

Art. 6, Statut ZS "Strzelec" OSW

[...] Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona . Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych oraz działania na ich rzecz , tak jednostkowo jak i zbiorowo.

Art. 8, Statut ZS "Strzelec" OSW

Dla tych co nie lubią oficjalnych słów:

Większość z nas to młodzi ludzie (uczniowie szkół średnich, studenci ..... ludzie po 30-tym roku życia w służbie czynnej są raczej wyjątkami ), którzy chcą poznać wojskowe życie, związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim .... spróbować przygody lub po prostu zająć czymś mądrym swój wolny czas.

Na podstawie podpisanych przez Strzelca umów z Ministerstwem Obrony Narodowej, Obroną Cywilną, Strażą Graniczną .... odbywa się współpraca w celach statutowych ( Związek otrzymuje bezpłatne umundurowanie, wyposażenie, ... różnego typu szkolenia itp. ).

Opisanie Związku wymaga naprawdę dużego referatu dlatego napiszę to w maksymalnym skrócie . Cały kraj (podobnie jak w armii) podzielony jest na dwa okręgi Północny i Południowy Okręg ZS Strzelec OSW, okręgom podlegają Jednostki Strzeleckie znajdujące się w poszczególnych powiatach. Nad koordynacją pracy w związku czuwa Komenda Główna w Warszawie . Raz na trzy lata odbywają się Walne Zjazdy Delegatów, które wybierają władze Związku. Polityka jest zabroniona, zresztą i tak niewielu ludzi w Związku ona interesuje.

Związek Strzelecki posiada swój statut zarejestrowany przez sąd (jak każde legalne stowarzyszenie) oraz własne regulaminy będące drogowskazem służbowym strzelców. Określają one min.: strukturę wewnętrzną Związku (Regulamin Organizacyjny), zasady działania (Regulamin Służby Wewnętrznej), umundurowanie (Regulamin Mundurowy), stopnie strzeleckie (Regulamin Stopni Strzeleckich) itd..

..:: © Copyright js1008.pl 2001 - 2010 :: Designed & created by ::..