Tematy z forum
» Warsztaty survivalow
» Marsze kondycyjne.
» Wyjazd Bełchatów
» kultura
» Zajecia 18.06.10
» Ciekawostka
» Zajęcia piątek
» Nowy dział na stron
» Zadania dla osób fu
» Ćwiczenia taktyczne
Linki
Komenda Główna
Strzelecki Portal Szkoleniowy

ZS "Strzelec" OSW JS 1008 Elbląg http://js1008.pl

O Nas

Większość szkoleń w JS 1008 odbywa się w systemie dochodzonym (strzelcy mieszkają w swoich domach i dochodzą na zajęcia szkoleniowe jak np. do szkoły). W piątki popołudniu odbywają się szkolenia w formie wykładów, zajęć seminaryjnych (o charakterze bardziej teoretycznym), w soboty mają miejsce szkolenia praktyczne odbywane "na świeżym powietrzu". Kilka razy do roku odbywają się szkolenia w systemie skoszarowanym kiedy strzelcy mieszkają, żywią się.... razem.

Zasadnicze szkolenie strzelca trwa dwa lata. Jakkolwiek zdobywanie niezbędnych doświadczeń i umiejętności zabiera więcej czasu.

zima

Pierwszy rok otwiera "Dzień Motywacyjny", popularnie zwany dniem "M", którego celem jest wyselekcjonowanie osób rzeczywiście zainteresowanych i gotowych do dalszego szkolenia od niezdecydowanych lub nieświadomych trudów strzeleckiego życia. Pierwsze miesiące szkolenia mają za zadanie wpojenie podstawowych umiejętności z zakresu min. musztry, szkolenia obywatelskiego (świadomej motywacji), szkolenia taktycznego, obrony przeciwchemicznej, survivalu militarnego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego oraz wychowania fizycznego (marsz kondycyjny na dystansie 40 km w czasie 8 godzin). Tematyką dalszych spotkań odbywających się już najczęściej zimą jest szkolenie taktyczne skupiające się przede wszystkim na działaniach patrolowych spieszonej piechoty ("taktyka zielona"), łączność oraz ćwiczenia taktyczne połączone z bytowaniem w terenie przygodnym. Wiosną tematyka zajęć obejmuje głównie elementy alpinistyki miejskiej, wstępne zagadnienia walki terenie zabudowanym ("taktyka czarna"), doskonalenie nabytych umiejętności z zakresu "taktyki zielonej". Na przełomie wiosny i lata strzelcy odbywają min. szkolenie ogniowe, inżynieryjno-saperskie prowadzone na terenie Jednostek Wojskowych. Pierwszy rok szkolenia zamyka egzamin strzelecki, po którego zaliczeniu strzelcy składają Przyrzeczenie Strzeleckie i stają się pełnoprawnymi członkami społeczności Jednostki Strzeleckiej 1008 Elbląg.

mout

Drugi rok szkolenia obejmuje praktyczne doskonalenia nabytych umiejętności, uzupełnianie braków i w miarę możliwości praktykę na stanowisku dowódcy sekcji. Wzrastają także umiejętności specjalistyczne z zakresu obrony przeciwchemicznej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, alpinistyki miejskiej oraz walki w terenie zabudowanym. W drugim roku szkolenia zwraca się szczególną uwagę na podniesienie poziomu świadomej samodyscypliny i rozwój umiejętności metodyczno-organizacyjnych strzelca. W trakcie drugiego roku szkolenia strzelcy powinni w miarę swoich możliwości odbyć szkolenie z zakresu ratownictwa przed medycznego opartego na systemie Basic Life Support, jeśli nie zaliczyli go wcześniej.

..:: © Copyright js1008.pl 2001 - 2010 :: Designed & created by ::..