JS 1008 facebook JS 1008 Youtube
strona głóna
Strona główna » ZS "S" OSW » O Związku Strzeleckim

Przydatne linki

Komenda Główna Strzelecki Portal Informacyjno Szkoleniowy

O Związku

Józef Piłsudski

Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza reaktywowany został w 1991 roku. Związek powstał w wyniku fuzji organizacji tzw. Ruchu Strzeleckiego, działających w Polsce w latach 1989-1991, określając się jako patriotyczne stowarzyszenie młodzieży polskiej, będącej kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego "Strzelec", którego  Komendantem Głównym był Józef Piłsudski.
Statutowymi celami działalności współczesnego Strzelca są przede wszystkim:


Związek cele te realizuje prowadząc następujące formy działalności:


Jednym z najważniejszych zadań Związku jest kreowanie jego oblicza ideowego jako społeczności ludzi służących dobru wspólnemu – Państwu Polskiemu pojmowanemu zgodnie z myślą Komendanta Piłsudskiego, jako dobrowolne zrzeszenie wolnych i równych wobec praw i obowiązków obywateli, mogących porządkować swoje życie społeczne dla zapewnienia osobistego prawidłowego rozwoju w warunkach ładu i gotowości do obrony zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Członkami Związku mogą być osoby, które ukończyły 16 rok życia. W ramach Związku działa również ruch orlęcy skupiający młodzież szkolną w wieku od 11 do 16 lat.

Pozycja KRS w Rejestrze Stowarzyszeń:
Forma Prawna: STOWARZYSZENIE
Numer KRS: 0000114650
REGON: 012617582